Bestuur en kernteam

Bestuursvorm
Villa Randwijck is een stichting en heeft een ANBI status. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Bestuur (onbezoldigd)
Pim Giel, voorzitter
Koos Dortland, secretaris
Yvonne Bartels, penningmeester

Beheer (bezoldigd)
Nicole Bodewes (24 uur)
Caro Vermeulen (12 uur)

Kernteam (onbezoldigd)
Fred Chevalking
Lucienne Nijssen
David de Zwart
John van Kesteren