Jaarverslagen

Villa Randwijck heeft de ANBI status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

RSIN: 855489443

Villa Randwijck – rapportage 2014
Villa Randwijck – rapportage 2015