Jaarrapportage

Villa Randwijck heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Een instelling krijgt deze status wanneer deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit heeft fiscale voordelen bij erven, schenkingen en de energiebelasting.

RSIN nummer: 855489443