Centrale ontmoetingsplek
Met deze centrale ontmoetingsplek geeft Villa Randwijck een passende sociaal-maatschappelijke, educatieve en culturele functie aan dit gebouw. Door samenwerking met o.a. Participe Amstelland, gemeente Amstelveen, Ons Tweede Thuis, RIBW en bedrijven uit de buurt wordt dit doel bereikt.

De activiteiten vn Villa Randwijck zijn op dit moment:

  • Buurtcafé: koffietijd en ruimte voor alle (buurt)vragen;
  • Villa à Table: eten met buurtgenoten;
  • Villa Musica: jazzavonden met nationale en internationale muzikanten;
  • Repair Café: herstel van je kapotte apparaten en spullen;
  • Disco voor kinderen in de Michiel de Ruyterschool.

Het bestuur onderhoudt contacten met de gemeente, andere bewoners initiatiefgroepen, instanties zoals AanZ, RIBW, Vita Welzijn, individuele hulpverleners en met de vrijwilligers van Villa Randwijck die hand- en spandiensten verrichten. Er zijn korte lijnen met het wijkplatform Randwijck en de plaatselijke pers. De buurt wordt op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief, website, Facebook en Twitter.

Ontstaan van Villa Randwijck
In 2010 ondernam het wijkplatform Randwijck actie voor een nieuw buurtcentrum in het schoolgebouw aan het Catharina van Clevepark nadat het wijkcentrum ‘de Laagte’ afgebroken werd voor de nieuwbouw van Nifterlake.

Op uitnodiging van het wijkplatform Randwijck sloegen enthousiaste buurtbewoners de handen ineen en richtten in 2012 de stichting Villa Randwijck op. Er werd een businessplan opgesteld voor een nieuw centrum in dit schoolgebouw. Het bestuur ontwikkelde nieuwe initiatieven voor bewoners en buurtondernemers. Villa Randwijck kreeg van de gemeente de pilotstatus met daarbij een subsidie. In april 2014 betrok zij haar tijdelijk onderkomen aan de Bourgondischelaan.

Word jij ook vrijwilliger?

Vrijwilligers
Dit jaar betrekt Villa Randwijck haar definitieve locatie aan het Catharina van Clevepark. En dan zijn er meer handen nodig:

  • Handen bij bijv. het bemannen van de bar in het Café, want dat gaat natuurlijk iedere dag open;
  • Handen die willen helpen bij organisatie en uitvoering van activiteiten;
  • Handen die willen schoonmaken;Handen die willen tuinieren;
  • Handen die onze ouderen willen helpen bij bijv. boodschappen doen of een bezoekje willen brengen.

De verbouwing
De gemeente betaalt de verbouwing voor Villa Randwijck en de afspraak met de gemeente is dat Villa Randwijck zelf zorgt voor de inrichting. Dus alles wat vast zit of komt te zitten is voor de gemeente en de rest is voor Villa Randwijck. Denk hierbij aan een goed koffieapparaat, meubilair, beamers, geluidsinstallatie voor alle ruimtes, lampen, een bar en tafels en stoelen, de inrichting voor een keuken en de bar, gordijnen, koelkasten, wasmachine, tafellakens, enz.