Historie

Van tijdelijk onderkomen naar het hart van de wijk!

Er was eens…
…een druk bezocht wijkcentrum aan de Henegouwselaan. Maar dit moest plaats maken voor nieuwbouw. Daarmee werd in 2010 de afbraak van wijkcentrum de Laagte een feit. Niet alleen het gebouw met al zijn faciliteiten, maar ook alle activiteiten gingen verloren. Enkele activiteiten werden verplaatst naar het, in Randwijck liggende, denksportcentrum ‘Go-centrum’, waar de gemeente tijdelijk ruimte huurde voor enkele activiteiten. Deze vervangende locatie bleek echter niet toereikend te zijn en daardoor stierven zij een stille dood…

Wijkplatform hield stand
En dus was er vanaf 2010 geen buurtcentrum meer in de wijk. Maar het wijkplatform Randwijck ging in gesprek met de gemeente. Omdat er sprake was dat het schoolgebouw aan het Catharina van Clevepark vrij zou komen, ondernam het wijkplatform actie. Een dergelijk markant pand mocht voor de buurt niet verloren gaan en zou als nieuw wijkcentrum dienst kunnen doen.
Door de handtekeningenactie van het wijkplatform bleek dat de buurt dit plan toejuichte. De gemeente ging akkoord.

Oprichting van Villa Randwijck
Op uitnodiging van het wijkplatform sloegen een tiental enthousiaste buurtbewoners de handen ineen en richten in 2012 stichting Villa Randwijck op. Er werd een businessplan opgesteld voor een nieuw centrum in het schoolgebouw. Het bestuur ontwikkelde nieuwe initiatieven voor bewoners en buurtondernemers. Ook diverse activiteiten werden weer nieuw leven ingeblazen.

Gemeente onder druk
Het enthousiasme van het stichtingsbestuur bleef niet onopgemerkt bij de gemeente. Stichting Villa Randwijck werd als een serieuze gesprekspartner gezien. De gemeente twijfelde of het schoolgebouw wel beschikbaar gesteld kon worden aan de buurt. En wéér werd er steun gevraagd aan de Randwijckers. Middels een handtekeningenactie laten de bewoners zien dat óók zij graag een wijkcentrum  willen in het schoolgebouw.

Erkenning
De gemeente erkende dat dit buurtinitiatief in het tijdperk van participatie een goede kans van slagen heeft. Villa Randwijck kreeg de pilotstatus met daarbij een subsidie. De buurtonderneming Villa Randwijck wordt hiermee een feit. In april van 2014 betrok zij haar tijdelijk onderkomen aan de Bourgondischelaan 3. Het winkelpand werd omgetoverd tot een ontmoetingsruimte.

Plotseling werd Villa Randwijck zichtbaar voor de buurtbewoners. Er ontstond een stroomversnelling. Meer activiteiten en meer mogelijkheden voor buurtbewoners en buurtondernemers.

Toekomst
Villa Randwijck wordt, na een aantal jaren gevestigd te zijn geweest aan de Bourgondischelaan 3, nu gerealiseerd in het markante voormalige schoolgebouw als ontmoetingspunt. Het nieuwe hart van de wijk!