Doelstelling

Doelstelling
Het leefbaar houden van het leefgebied van de wijk Randwijck voor alle bewoners, jong en oud, nu en in de toekomst met als resultaat meer eigen regie over ontmoeting, welzijn, werken, leren en zorg. Dat wordt bereikt door samenwerking met bewoners en met lokale organisaties en ondernemers.

Beleidsplan
In 2012 heeft de stichting in opdracht van de gemeente Amstelveen een plan gemaakt.
Bekijk het Ondernemingsplan Randwijck
Activiteiten worden jaarlijks verantwoord naar de gemeente.