Vanaf februari is er in Villa Randwijck elke 4e donderdag van de maand het Amstelveen Diversiteit Café.
In het ADC staat ontmoeting, gezelligheid en vooral inclusie voorop. Daarmee is de deur van het café open voor iedereen, maar ligt de focus bij de doelgroep LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgender- en Intersekse personen).

Tot ziens in het ADC!

tijd: 20.00 – 23.00 uur
zaal: Café de Villa & Middenlokaal