Villa Randwijck

Het nieuwe sociale en culturele hart van Randwijck, een ‘buurthuis-nieuwe stijl’

Villa Randwijck gevel


Ontstaan van Villa Randwijck
In 2010 ondernam het wijkplatform Randwijck actie voor een nieuw buurtcentrum in het schoolgebouw aan het Catharina van Clevepark nadat het wijkcentrum 'de Laagte' afgebroken werd  voor de nieuwbouw van Nifterlake.
Op uitnodiging van het wijkplatform Randwijck sloegen enthousiaste buurtbewoners de handen ineen en richtten in 2012 de stichting Villa Randwijck op.
Er werd een businessplan opgesteld voor een nieuw centrum in dit schoolgebouw. Het bestuur ontwikkelde nieuwe initiatieven voor bewoners en buurtondernemers.
Villa Randwijck kreeg van de gemeente de pilotstatus met daarbij een subsidie. In april 2014 betrok zij haar tijdelijk onderkomen aan de Bourgondischelaan.

Wat gebeurt er in Villa Randwijck?
Villa Randwijck organiseert activiteiten zoals:
• Buurt & Co.; koffietijd en ruimte voor al uw 'buurt'vragen,
• Villa à Table; eten met buurgenoten,
• Villa Nostalgia; lunchen voor senioren,
• Villa Musica; muziekavonden
• Repair Café; herstel van uw kapotte apparaten en spullen,  "weggooien, mooi niet!"
Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd door buurtbewoners.
Voorbeelden hiervan zijn yoga, mindfullness voor kinderen, het Inloophuis Amstelveen, Tai Chi en Qi Gong.
De ruimte kan ook gehuurd worden voor bijvoorbeeld vergaderingen of verjaardagen.

Doelstelling
In de statuten van de stichting Villa Randwijck staat de doelstelling als volgt omschreven;
‘Het leefbaar houden van het leefgebied van de wijk Randwijck voor alle bewoners, jong en oud, nu en in de toekomst, met als resultaat meer eigen regie over ontmoeting, welzijn, werken, leren en zorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
Kernwoorden zijn: ondersteunend, inspirerend, verbindend en verantwoordelijk.
Middels een team van actieve bewoners die anderen stimuleren diensten aan te bieden of juist te vragen. Helpen en geholpen worden, middels fysieke ontmoeting en door het virtueel samen brengen van vraag en aanbod.
Villa Randwijck is een plek waar jong en oud terecht kunnen.

Plannen 2016
Naar verwachting begint de verbouwing van het historische pand aan het Catharina van Clevepark 10 voor de sociale buurtonderneming 'Villa Randwijck' eind 2016. De tekeningen hiervoor zijn goedgekeurd door de gemeente.

Contacten
Het bestuur onderhoudt contacten met de gemeente, met de bewonersinitiatief groepen van Amstelveen, met hulpverlenende instanties zoals AanZ, RIBW, Vita Welzijn, individuele hulpverleners en met de vrijwilligers van Villa Randwijck die hand- en span diensten verrichten.
Er wordt nauw samengewerkt met het wijkplatform Randwijck en met de plaatselijke pers.
De wijk wordt op de hoogte gehouden middels de website, een digitale nieuwsbrief, facebook en twitter.

 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, klik dan op onderstaande button

AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER

 

Villa MENU